KROK PO KROKU

Portal jest dla wszystkich, którzy marzą o nowym spojrzeniu na swoje mieszkanie. Wymaga to poznania nieco rysunku technicznego, oznaczeń dla elementów wyposażenia, skupienia przy wypełnianiu zamówienia. To trochę jak łamigłówka, logiczna układanka, gdzie celem jest nowa funkcjonalność w Twojej prywatnej przestrzeni.

Przejrzyj dostępne rzuty, poszperaj w sieci, zainspiruj się tym co znajdziesz, pooglądaj czego szukają inni, może to stanie się rozwiązaniem dla Ciebie. Zajrzyj do zakładki Zrealizowane projekty.

Zdobądź inwentaryzację dla własnego M. Do każdego aktu notarialnego załącznikiem jest rzut wykonany przez uprawnionego geodetę lub architekta. Powinien być zwymiarowany. Jeśli nie jest, może akt jest na tyle nowy, że jesteś w stanie skontaktować się z osobą, która wykonała rzut. Często dane są na pieczątce. Jeśli nie masz takiego rzutu odwiedź administrację lub developera w zależności od tego czy masz mieszkanie z rynku wtórnego, czy nowe. W obydwu przypadkach poproś o rzuty swojego mieszkania z wymiarami ścian. Dokumentacja powinna być dostępna zarówno w administracji (jako archiwalna), jak i u dewelopera. Jeśli to niemożliwe chwyć za miarkę i bierz się za mierzenie! Albo zamów geodetę, który wykona taki rzut dla Ciebie. Zrobi to najlepiej.

Zaloguj się i wypełnij zamówienie bardzo skrupulatnie. Jeśli masz wątpliwości napisz mail lub umów się na wizytę on line. Pamiętaj – tylko dobrze wypełnione zamówienie pozwala na dobrze wykonany rzut.

Dopełnij formalności, zapłać i odliczaj dni i godziny do otrzymania nowego układu Twojego mieszkania. Pamiętaj, że zawsze możesz podejrzeć status Twojego zamówienia po zalogowaniu się w zakładce Status klienta aktywnego. Tam też mogą pojawić się pytania do Twojego zamówienia, na które niezwłocznie odpowiedz.

Odbierz swój rzut funkcjonalny w Status klienta aktywnego. Dostaniesz smsa automatycznie po zamieszczeniu ostatecznego rzutu w wersji zakończonej. Możesz do tego rzutu zadać pytania, również zamieszczając je w statusie. Zostaniemy o nich automatycznie powiadomieni.

Jeśli chcesz otrzymać drugi wariant, zamów kolejny rzut lub od razu skorzystaj z pakietów dostępnych w cennikach.

Jeśli nie jesteś zadowolony, złóż reklamację. Pamiętaj, że jeśli rzut jest zgodny z zakresem merytorycznym zamówienia, nie masz podstaw do reklamacji.

Powodzenia!

Aranżacja – zaprojektowanie elementów architektonicznych i dekoracyjnych we wnętrzu, obejmuje wystrój i wyposażenie ruchome z uwzględnieniem funkcji pomieszczenia.

Inwentaryzacja – zespół czynności technicznych (pomiarowych, obliczeniowych, kartograficznych) w geodezji, w wyniku których powstają dokumenty i bazy danych dotyczące usytuowania poziomego i pionowego obiektów budowlanych nadziemnych, naziemnych oraz podziemnych, pozwalający na określenie współrzędnych X, Y oraz rzędnych wysokości Z mierzonych obiektów. Pomiary inwentaryzacyjne wykonuje się w oparciu o geodezyjną osnowę poziomą i wysokościową. Pomiar powykonawczy należy do grupy pomiarów bezpośrednich, czyli takich, które wymagają bezpośredniego kontaktu z przedmiotem pomiaru.

Rysunek rzutu – wykonuje się w skali, której wielkość zależna jest od stopnia uszczegółowienia rysunku. W ujęciu geometrycznym rysunek taki jest rzutem prostokątnym, w którym płaszczyzna odwzorowania jest równoległa do podłogi. Zwykle jako wysokość przekroju przyjmuje się 1 metr od podłogi, choć w zależności od kształtu budynku odległość ta może się zmieniać. Obiekty przecięte przez płaszczyznę rzutu (np. ściany, schody, okna itp.) na rysunku ukazuje się w przekroju, obiekty położone ponad płaszczyzną pomija się lub rysuje linią przerywaną.

Na typowym rzucie architektonicznym ukazuje się elementy takie jak ściany, drzwi i okna, schody, podstawowe meble i wyposażenie wnętrz, widoczne elementy instalacji (np. grzejniki), szachty instalacyjne, wyposażenie łazienek i kuchni. Podawane są też szczegółowe wymiary pomiędzy ścianami oraz wymiary otworów ścian. Na rysunek rzutu nanosi się też opisy pomieszczeń i zastosowanych materiałów budowlanych. Obiekty ukazywane w przekroju rysuje się grubą linią, nieco cieńszą elementy budowlane widziane z góry, najcieńszą ruchome wyposażenie budynku oraz linie wymiarowe.

Rzut (architektura) - rysunek budowlany przedstawiający układ pomieszczeń na danym piętrze budynku, wraz z wyposażeniem i odpowiednimi szczegółami wykonania. Jest to jeden z podstawowych elementów projektu architektonicznego lub inżynierskiego. Zwyczajowo terminem rzutu budynku określa się kształt rzutu parteru, a tym samym obrysu budynku. Rzut mieszkania oznacza obrys mieszkania w granicach ścian między lokalami wraz ze ściankami działowymi wewnątrz mieszkania.

Rzut funkcjonalny – plan pomieszczeń np. mieszkania, określający jego funkcje z wyposażeniem, np. salon, kuchnia itd. Wyposażenia określa ściśle legenda, która jest częścią integralną rzutu funkcjonalnego.